SEMINAR SCHEDULE

2024 Spring biweekly meetings welcome you all at MD 109!


DateResearch TalkJournal Club
2/2Patrick Eckhert (Fairbrother)Han Zong (Wang)
2/16Sonia Hou (Wang)Peter Corkery (Tsapatsis)
3/1Chengao Zhou (Wang)Pranav Roy (Bukowski)
Spring break
3/29Anmol Mathur (Liu)Chengao Zhou (Wang)
4/12Mingze Zheng (Bukowski)Dinesh Mullgani (Tsapatsis)
4/26Andrea Kraetz (Tsapatsis)Abhishek Gupta (Hall)
5/10Zihao Rei Gao (Tsapatsis)Ronaldo Hadi (Wang)
5/24Nayeon Kang (Tsapatsis)Patrick Eckhert (Fairbrother)
6/7Danger Lin (Liu)Fan Bu (Wang)
6/21Kayley Waltz (Tsapatsis)Ty Gong (Hall)
7/5Hadas Elazar-Mittelman (Tsapatsis)Nayeon Kang (Tsapatsis)
7/19Xing Li (Tsapatsis/Liu)Noah Zecher Freeman (Wang)
8/2Xiang Zhou (Bukowski)Yanqi Huang (Bukowski)
8/16Jiaxin Gao (Hall)Weiye Qu (Wang)